Anna Życka

Expert School

BIOS

Ukończyłam germanistykę na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym.

Byłam stypendystką Universität Hannover oraz Humboldt Universität Berlin. Od wielu lat jestem nauczycielem języka niemieckiego w łódzkich liceach oraz czynnym lektorem i metodykiem w Szkole Języków Obcych EXPERT SCHOOL, której jestem współzałożycielem.

Jestem egzaminatorem TELC do poziomu C1, Medizin Deutsch B2/C1 oraz Telc Deutsch B1-B2 Pflege.

Wielokrotnie uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi i uzyskałam kwalifikacje jako egzaminator maturalny i gimnazjalny. Od kilku lat pełnię funkcję Przewodniczącej Zespołu Egzaminacyjnego OKE Łódź.

Staram się ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Mediacja społeczna, rodzinna i szkolna – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi oraz Zarządzanie Oświatą – Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz ostatnio na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania ukończyłam Akademię Trenera Biznesu. W centrum moich zainteresowań stoi zawsze człowiek i jego potencjał. Prowadzę szkolenia dla nauczycieli i lektorów, staram się motywować ich do ciągłej pracy nad sobą i do doskonalenia własnego warsztatu pracy.

ABSTRAKT

Grupa to nie balon, nie pęka

W swoim wystąpieniu chciałabym zająć się ciągle aktualnym zagadnieniem, czyli budowaniu sprzyjającej nauce atmosfery i relacjina zajęciach. O tym, co jest potrzebne, aby odpowiednio zinterpretować potrzeby i postawysłuchaczy, jak my nauczyciele – lektorzy powinniśmy zadbać o słuchacza, by pozostał z nami jak najdłużej, by go nie stracić (aby nie przeszedł do konkurencji). Wspólnie z uczestnikami  wypracujemy „złote zasady” pracy z grupą. Moje przemyślenia poparte są ponad dwudziestoletnim doświadczeniem jako lektor i metodyk w jednej z największych szkół językowych w Polsce a obecnie zasady te z sukcesem przenoszę na grunt założonej we wrześniu 2016 roku własnej szkoły językowej.