prof. Piotr Zielonka

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

BIOS

Piotr Zielonka, profesor nadzwyczajny SGGW. Prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. Autor książki „Giełda i psychologia”, Redaktor oraz współautor ksiązki „Large Risks with Low Probabilities”, która ukaże się w Londynie w sierpiniu 2017 roku. Współtwórca i kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Członek thinktanku „Think Forward Initiative” w Amsterdamie. Współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA.

ABSTRACT

„O decyzjach ryzykownych w biznesie i w zyciu codziennym”

Podczas zajęć słuchacze dowiedzą się, czym jest ryzyko, jak podejmowane są decyzje w warunkach niepewności, a także jak powinny być podejmowane. Słuchacze poznają przykłady pułapek poznawczych i motywacyjnych, związanychz percepcją niepewności, dowiedzą się, jak wykorzystać odkrycia psychologii poznawczej i behawioralnej do skuteczniejszego osiągania zamierzonych celów.