Aleksandra Zaparucha

metodyk, lektor

BIOS

Aleksandra Zaparucha is based in Toruń, Poland. She has almost 30 years of experience in Geography and EFL teaching, teacher training, examining, translating and materials writing, including well over 10 years of CLIL. Her international experience includes teaching in Brussels for Bell and in Edinburgh for Edinburgh School of English, teacher training in the UK (Pilgrims, Bell, Edinburgh School of English) and Albania, as well as in a number of Asian countries (Turkey, Iraq, Qatar, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan). She has been involved in a number of educational projects, including the Institute for Educational Research in Warsaw and Macmillan Polska. She contributes to magazines for teachers of English (Humanising Language Teaching, The Teacher) and Geography (Geografia w Szkole). Since 2005 she has been involved in organising and conducting an annual three-day CLIL training for Geography and History teachers in Toruń. In 2014 her geography workbook for lower secondary Earth and People 1 was nominated for the British Council ELTons Award in the category of Local Innovation. Recently the Tigtag CLIL project she was involved in has been shortlisted for ELTons Award 2017.

ABSTRACT

Fun with drama for all ages

Drama ma swoje ważne miejsce wśród technik wykorzystywanych na lekcjach języka obcego. Przy dobrze dobranych ćwiczeniach wzmacniamy przekaz językowy w atmosferze zabawy i kreatywnego zaangażowania. Zdobyte w tym procesie umiejętności językowe mają szansę mocno zapaść w pamięć uczących się.

‘Drama dla wszystkich’ to seria ćwiczeń gdzie uczestnicy wyznaczają kierunek w którym podąża cała grupa. Dzięki ciągłemu powtarzaniu konstrukcji zdaniowych uczestnicy ćwiczą i zapamiętują zawody, nazwy części garderoby, nazwy pomieszczeń i mebli w mieszkaniu, przyimki miejsca (za, pod, nad, obok, po prawej, po lewej), a także konstrukcje czasu teraźniejszego i przeszłego. Jednocześnie ćwiczona jest pamięć oraz myślenie przestrzenne i kreatywność.

Zajęcia mogą być przeprowadzone z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a poziom języka można łatwo dopasować do poziomu uczniów.

Warsztat poprowadzony zostanie w języku polskim by umożliwić uczestnictwo nauczycielom uczącym różnych języków.