Bartosz Wilimborek

WCIES

BIOS

Nauczyciel języka angielskiego w Instytucie Głuchoniemych, koordynator ds. projektów edukacyjnych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Autor publikacji dotyczących metod aktywizujących młodzież. Realizator nagradzanych projektów promujących nauczanie języków migowych oraz integrację społeczną.  Obecnie koordynuje projekt „Wychowanie do nauczania włączającego” wspierany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych.

ABSTRAKT

Uczeń z uszkodzeniem słuchu na lekcjach języka obcego

Sesja ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką nauczania języka angielskiego osób z uszkodzonym słuchem.  W trakcie spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania, co może sprawiać szczególną trudność uczniom, czy też jakie wyzwania stoją przed nauczycielami.  Przedstawione zostaną również przykłady dobrych praktyk na zajęciach lekcyjnych.

Lekcja polskiego języka migowego

Polski język migowy (PJM) to język macierzysty Głuchych. Jest to język
naturalny o zupełnie odmiennej gramatyce od języka polskiego.
Warsztaty mają na celu przekazanie informacji o różnicach między
językami wizualno-przestrzennymi a fonicznymi. Uczestnicy będą również
mogli poznać podstawowe znaki migowe i wyrażenia w PJM.