dr hab. Ludmiła Szypielewicz

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Dr hab. nauk humanistycznych. Jest nauczycielem akademickim, wykładowcą w Instytucie Rusycystyki na wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka rosyjskiego, kształci studentów – przyszłych nauczycieli języka rosyjskiego. Jej pasją są języki obce – angielski i francuski, a także literatura i kultura romańska. Kocha psy i podróże. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.

ABSTRAKT

Internet jako żródło nauki czytania i mówienia w języku rosyjskim

Prezentacja przedstawia wykorzystanie podkastów, blogów oraz wikipedii do nauczania,  czytania i mówienia.Przedstawiono różne rodzaje blogów oraz ćwiczeń które dają możliwość uczniom lepiej poznać możliwości Internetu oraz wykorzystania informacji do nauki czytania i mówienia. Konkretne zadania oraz ćwiczenia mogą pomóc w wykorzystaniu podkastów oraz wikipedii w nauczaniu czytania i mówienia. Jak nauczyć się opowiadać o wydarzeniach,jak analizować informację i przedstawiać w dyskusji, jak argumentować swój punkt widzenia wykorzystując współczesne środki informacji przedstawione w Internecie.