dr Grzegorz Śpiewak

Macmillan

BIOS

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego.

Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011),  dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School.

Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener,  doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych.

Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego.

Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 – British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).

ABSTRACT

Mediacja – nowa sprawność językowa?

Zespół ekspertów Rady Europy pracuje nad szczegółowym opisem mediacji – piątej obok mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania sprawności językowej. Powstaje teoretyczny opis tej sprawności, testowane są skale przykładowych wskaźników biegłości. Zapraszamy do rozmowy na temat konsekwencji, jakie z tych prac wynikają dla uczenia się, nauczania i oceniania biegłości językowej.