dr Alina Shulgan

Global School

BIOS

Dr Alina Shulgan. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni lektor języka polskiego jako obcego. Ponad 10 lat pracy na Ukrainie w Humanistyczno-Pedagogicznej Akademii im. Tarasa Szewczenki. Obecnie lektor języka polskiego w Szkole Językowej Global School. Autorka licznych publikacji i tłumaczeń .

ABSTRACT

Rola języka ojczystego w nauczaniu ukraińskich studentów języka polskiego jako obcego , proponowane rozwiązania dydaktyczne z gramatyki.

Niniejszy referat jest próbą pokazania w jaki sposób możemy wykorzystać język ojczysty w nauczaniu gramatyki języka polskiego jako obcego. Wiele podręczników metodycznych nie zaleca wprowadzania nowego materiału gramatycznego z uwzględnieniem języka ojczystego. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu ukraińskich studentów języka polskiego jako obcego pokazuje jednak, że język ojczysty znacznie ułatwia proces uczenia się gramatyki i nie tylko. W przypadku Ukraińców w dużym stopniu pomaga także w nauczaniu ortografii. Język ojczysty można także wykorzystać dla wprowadzenia kontrastu międzyjęzykowego. To bardzo pomaga przy podawaniu nowego materiału, który ze względu na odmienność konstrukcyjną powoduje powstawanie błędów interferencyjnych. Wprowadzone w latach 80 tzw. nauczanie komunikacyjne nadało dydaktyce nowy wymiar i stało się bardzo popularne. Powszechnie się uważa, że najlepiej może nauczyć języka obcego native-speaker bądź lektor całkowicie eliminujący język polski ze swych zajęć. Jednak coraz częściej pojawiają się odgłosy krytykujące daną metodę, ponieważ poprawność językowa schodzi tu zazwyczaj na drugi plan. Liczy się tylko umiejętność przekazania komunikatu i bycie zrozumianym. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, że język ojczysty ma wyłącznie negatywny wpływ na przyswajanie języka nauczanego. Wspomniane wyżej głosy krytyki, brak publikacji potwierdzających negatywny wpływ języka ojczystego na przyswajanie języka obcego, a także własne doświadczenie pedagogiczne pozwalają mi stwierdzić, że w niektórych przypadkach zastosowanie języka ojczystego studentów jest nie tylko pomocne, ale nawet wskazane. Szczególnie w przypadku osób ukraińskojęzycznych.