Urszula Sajkowska

Linguae Mundi

BIOS

Urszula Sajkowska, polonistka, glottodydaktyk, metodyk, egzaminatorka języka polskiego jako obcego, autorka i koordynatorka programów edukacyjnych dla cudzoziemców, Polonii i Polaków za granicą, redaktorka serii pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego Edukacja – Praca – Integracja, b. wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego, od 2010 roku Prezes Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi.

ABSTRACT

Innowacje i dobre praktyki w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego.

Autorki prezentacji przedstawią skalę i analizę potrzeb językowych cudzoziemców zamieszkałych w Polsce. Omówią pojęcie innowacji glottodydaktycznej i jej wpływ na poprawę skuteczności nauczania języka polskiego jako obcego.

Zaprezentują:

  • nowe narzędzie pomiaru dydaktycznego, badanie potrzeb językowych i ewaluacji
  • nowe programy nauczania
  • nowe podejście, metody i techniki nauczania
  • nowe podręczniki i pomoce
  • nową rolę nauczyciela – lektora języka polskiego jako obcego

Podzielą się dobrymi praktykami wypracowanymi przez Fundację Nauki Języków Obcych Linguae Mundi w ramach realizacji programów edukacyjnych adresowanych do cudzoziemców i imigrantów. Przeprowadzą warsztaty poświęcone ocenie umiejętności „pisanie” w pracach cudzoziemców. Podczas warsztatu przeprowadzone zostanie ćwiczenie praktyczne polegające na sprawdzeniu przykładu pracy pisemnej z poziomu B1, z zastosowaniem kryteriów obowiązujących na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego.