Prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski

Macmillan Education

BIOS

Prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski – pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży

Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Więcej o trenerze na www.jacekpyzalski.pl.

ABSTRAKT

O wychowaniu i potrzebach społecznych w pracy z grupą.

Sesja poświęcona jest działaniom wychowawczym, które sprzyjają dobremu klimatowi do nauczania, prawidłowym  relacjom w grupie rówieśniczej oraz błędom wychowawczym, które może popełnić nauczyciel pracujący z zespołem klasowym w „nowej rzeczywistości szkolnej”. Skoncentrujemy się na podstawowych zasadach pracy związanych z tymi obszarami oraz przeanalizujemy wybrane rozwiązania.