dr Piotr Pilch

Akademia Leona Koźmińskiego

BIOS

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych i naukowych.

ABSTRAKT

Emocje pozytywne i negatywne w pracy – motywowanie i demotywowanie

Wystąpienie będzie poświęcone roli emocji w ksztaŁtowaniu postaw motywacji do pracy i zaanagażowania w oragnizację. Będziemy się zastanawiać, jakie są źródła tych emocji i co można zrobić, by były to emocje pozytywne. Patrząc przez pryzmat pracownika, z uwzględnieniem różnic płciowych, będziemy starali się wypracować wskazówki dotyczące tego, jak zbudować pozytywny klimat organizacyjny.