dr hab. Waldemar Martyniuk

Uniwersytet Jagielloński

BIOS

Językoznawca, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor podręczników, programów nauczania i testów z języka polskiego jako obcego, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; visiting professor i wykładowca języka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech (Bochum, Giessen, Getynga, Moguncja, Münster), Szwajcarii (Bazylea) i w USA (Stanford University); dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2001-4); koordynator projektów językowych w Departamencie Polityki Językowej Rady Europy w Strasburgu (2005-6); w latach 2008-13 dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria); w latach 2013-15 dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ w Krakowie; obecnie dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ.

ABSTRAKT

Mediacja – nowa sprawność językowa?

Zespół ekspertów Rady Europy pracuje nad szczegółowym opisem mediacji – piątej obok mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania sprawności językowej. Powstaje teoretyczny opis tej sprawności, testowane są skale przykładowych wskaźników biegłości. Zapraszamy do rozmowy na temat konsekwencji, jakie z tych prac wynikają dla uczenia się, nauczania i oceniania biegłości językowej.