Nadia Kirova

Akademia Leona Koźmińskiego

BIOS

Manager, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

Założycielka Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej. Aktywnie współpracuje ze środowiskami edukacyjnymi między innymi występując na konferencjach i debatach na rzecz reformy edukacji.

ABSTRAKT

Efektywna komunikacja i budowanie zespołów metodą FRIS®

Podczas wystąpienia zostanie przedstawiona koncepcja Stylów Myślenia FRIS®, będzie omówiony wpływ stylu myślenia nauczyciela i ucznia na proces nauki, na sposobie komunikacji, podejmowania decyzji i budowania relacji.

Model FRIS rozróżnia 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS). Wyjaśniają one jakim informacjom nadajemy największy priorytet i w jaki sposób postrzegamy świat. Styl myślenia determinuje podejmowane przez nas decyzje i sposoby komunikowania się.

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane:

  • poszczególne perspektywy poznawcze FRIS®,
  • sposób komunikacji w zależności od Stylu Myślenia FRIS®,
  • konflikty jakie mogą powstawać pomiędzy różnymi stylami myślenia
  • pojęcie Styl Dziania FRIS®
  • proces FRIS®, który może być bardzo pomocny do budowania zespołów i zarządzania projektami, nie tylko biznesowymi.
  • wyniki projektu badawczego „Styl myślenia nauczyciela” przeprowadzony na ponad 5.800 nauczycieli.

Rozumiejąc style myślenia i działania swój i partnera jesteśmy w stanie łatwiej edukować, dopasować argumentację, budować relacje, współpracować i rozwiązywać konfliktów.