dr Sergiusz Khwatow

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Dr Sergiusz Khwatow jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Rusycystyki WLS UW, specjalistą w zakresie leksykologii, leksykografii, glottodydaktyki. Jest absolwentem Sankt Petersburgskiego Uniwersytetu Państwowego, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, w tym języka biznesu oraz rosyjskiej komunikacji biznesowej. Jest autorem i współautorem szeregu podręczników do nauki języka rosyjskiego, w tym „Biznes kontakt. Komunikacja biznesowa po rosyjsku”, oraz słowników polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich.

ABSTRAKT

Formowanie kompetencji leksykalnej u studentów rusycystyki w ramach komunikacji biznesowej

Obecnie obserwuje się wzrost społecznej i ideologicznej wartości „rynkowego” modelu myślenia i zachowania się, dlatego osiągnięcie sukcesu w komunikacji międzykulturowej jest niemożliwe bez jej „biznesowego komponentu”. Kształcenie współczesnego filologa zakłada formowanie kompetencji komunikacyjnych szerokiego zasięgu, z uwzględnieniem komunikacji biznesowej, przy jednoczesnym osiągnięciu kompetencji leksykalnej w tej dziedzinie, przede wszystkim przy pomocy dwujęzycznych słowników specjalistycznych. Jednak tłumaczenie jako sposób semantyzacji nie zawsze jest skuteczne z powodu specjalistycznego charakteru terminologii ekonomicznej i biznesowej. Ekwiwalentność leksykograficzna nie zawsze zapewnia ekwiwalentność komunikacyjną, która jest niemożliwa bez uwzględnienia specyfiki pojęciowej, kulturalnej i narodowej. Dlatego koniecznym jest użycie dodatkowych środków semantyzacji, w tym objaśnień, komentarzy, kolokacji i innych.