Michał Jeziorski

FRP „Twój StartUp”

BIOS

Prezes Zarządu Fundacji Twój StartUP. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Laureat drugiej nagrody w konkursie „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepszą pracę magisterską. Obecnie doktorant studiów doktoranckich Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Studiował także na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Historycznym – Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Twórca największej w Polsce sieci bankowych placówek franczyzowych. Członek drużyny, która w 2008 roku zdobyła 4 miejsce w konkursie Global Management Challenge.

ABSTRACT

Podczas prezentacji zostanie przedstawiona forma wsparcia jaką Fundacja Twój Startup oferuje lektorom. Dzięki współpracy z Fundacją Twój Startu beneficjent (lektor) korzysta z osobowości prawnej Fundacji a tym samym ma możliwość prowadzenie własnego przedsięwzięcia bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej na obowiązujących zasadach rynkowych.