Katarzyna Gala

SP 169 w Łodzi

BIOS

Filolog, etnolog, nauczyciel, lektor, metodyk, egzaminator OKE. Na co dzień związana ze Szkołą Podstawową nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi i WOW Centrum Języków i Rozwoju w Łodzi. Pasjonatka uczenia i uczenia się metodami polisensorycznymi. Organizatorka i propagatorka akcji na rzecz zwierząt. Prywatnie jest mamą Wojtka (2), fanką polskiej i brytyjskiej kultury, kolekcjonerką rzeźb ludowych i molem książkowym.

ABSTRAKT

Nie taki rodzic straszny, jak go malują, czyli o współpracy słów kilka

W swoim wystąpieniu chciałabym skupić się na ważkiej kwestii- potrzebie współpracy między uczniem, rodzicem, a nauczycielem. Będę poruszać się na jej dwóch płaszczyznach: współpraca w zakresie przekazywanych treści dydaktycznych (w jaki sposób uświadamiać rodzicowi, co i dlaczego dzieje się podczas naszych zajęć, jak włączyć rodzica w ten nasz wspólny świat umożliwiając i ułatwiając mu domową pomoc dziecku w nauce języka angielskiego poprzez zaproponowanie zabaw itp.) oraz dotycząca funkcjonowania dziecka w grupie (dlaczego bliska współpraca jest taka istotna, jakie płyną z niej korzyści dla całej trójki, na czym dobrze się skupić, a na co z całą pewnością uważać).

Chcę spróbować i przekonać wszystkich, iż konstruktywna i satysfakcjonująca współpraca między uczniem, rodzicem i nauczycielem jest możliwa i że warto o nią zabiegać i ją pielęgnować, gdyż płynie z niej wiele korzyści dla każdej ze stron- m.in. dostarcza inspiracji i jest źródłem ogromnej radości i spełnienia.

Zależy mi, aby uświadomić słuchaczom, że współpraca jest możliwa, dlaczego jest możliwa i konieczna i że nie taki uczeń/rodzic/nauczyciel straszny jak go malują.