dr Joanna Femiak

Personnel Training Institute

BIOS

Psycholog i filozof, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletni trener, coach i doradca ds. zarządzania personelem. Podczas swoich szkoleń łączy umiejętności psychologa, praktykę trenera z wiedzą pięknej dziedziny, jaką jest filozofia. Maksyma, która jej towarzyszy w pracy i życiu to: „Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to, czego sobie nie uświadamiasz kontroluje ciebie” A. de Mello. Projektuje i wspiera instytucje we wprowadzaniu systemów HR w firmach. Doktorat z antropologii filozoficznej obroniła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Bada zagadnienia związane z edukacją dorosłych, samoświadomością i szeroko rozumianym rozwojem. W Personnel Training Institute monitoruje działalność merytoryczną i administracyjną Instytutu, czuwa nad jego rozwojem. Kreuje nowe rozwiązania i projekty edukacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół – odpowiadające na potrzeby branży edukacyjnej. Autor Akademii Zarządzania dla Właścicieli Szkół Językowych i Szkoły Przewodnika Talentów.

ABSTRAKTY

Wiem, czego nie wiem, czyli o strategii rozwoju szkoły językowej

Można pomyśleć, ze szkoła językowa jest jak organizm, który naturalnie się rozwija, w którym przyrost uczniów naturalnie pociąga za sobą rozwój zaplecza szkoły, rekrutację nauczycieli i pracowników obsługi klienta. Często taki naturalny rozwój wzbudza pewien dyskomfort u właścicieli. Mają poczucie, ze coś muszą, coś powinni i szukają wiedzy gdzieś daleko, a nie obok na swoim lokalnym rynku i w swoim sercu, intuicji i kompetencjach. Podczas swojego wykładu chcę pokazać filozofię strategii firmy opartej o wartości, kompetencje i cele życiowe właściciela. Dlaczego? Bo wiem i mam na to dowody, że własna firma, własna szkoła językowa może przez lata być środowiskiem pracy, w którym dobrze ma się czuć przede wszystkim – sam właściciel. Często separacja przedsiębiorcy od własnych emocji, intuicji powoduje, że tkwi w „musisz”, „powinieneś”, „nikt nie zrobi tego niż ty”, co powoduje, że cierpi bo bycie niewolnikiem samego siebie jest najgorszą formą niewolnictwa – ale i wstrzymuje rozwój zespołu, szkoły i biznesu. Zapraszam właścicieli szkół, nauczycieli, metodyków – te osoby, które żyją i pracują (lub planują) w środowisku szkoły językowej.

O talentach

Metodyka nauczania języków obcych jest bardzo różnorodna,nauczyciele tańczą, śpiewają, rysują odgrywają scenki i stosują wiele innych metod by uruchomić proces uczenia się słuchacza. W dużej jednak mierze w procesie tym korzystają z behawioryzmu, z warunkowania,  co jest skuteczne szczególnie w młodszych etapach życia dziecka (do około 11, 12 roku). W późniejszych etapach paradygmat behawioralny – jest  niewystarczający ani dla motywacji, ani dla procesów uczenia się.

Jaki ma to związek z talentami? Różnorodność bodźców, to jeden z warunków rozwoju uzdolnień, kolejne jednak związane są z narracją do dzieci – która wykracza poza informacje o nagrodach i karach. Zapraszam na prelekcję te osoby, które chcą wzbogacić i urozmaicić swój warsztat dydaktyczny o narzędzia  wspierające rozwój uzdolnień u dzieci od najmłodszych lat. Zapraszam osoby, które szukają innej relacji niż behawioralna z dziećmi i są zainteresowane tym, aby te relacje budować podczas lekcji.