Mariusz Czech

Fundacja im. Mikołaja Reja

BIOS

Absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Od 2002 roku nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.  W 2009 roku ukończył na UJ studia podyplomowe: Nauczanie języka polskiego jako obcego. W latach 2009-2011 lektor języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ na kursach dla studentów programu Erasmus. W latach 2011-2014 pracował jako lektor języka polskiego w Trinity College w Dublinie. Obecnie kontynuuje pracę w liceum i na UJ. Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

ABSTRACT

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w klasie. Warsztaty wprowadzające w pracę w klasie wielojęzycznej.

Dynamiczne procesy migracyjne mają istotny wpływ na każdą dziedzinę życia, w tym także na charakter polskiej szkoły, która staje się szkołą wielokulturową i wielojęzyczną. W szkole polskiej coraz częściej spotkać można uczniów z doświadczeniem migracyjnym, napotykających na barierę językową i kulturową. Ich obecność wyznacza nową perspektywę polskiej szkole. Jest to z jednej strony perspektywa dostosowania, z drugiej – rozwoju. Warsztaty są propozycją wsparcia kompetencji metodycznych i wielokulturowych nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.