dr Lidia D. Czarkowska

LDC Consulting

BIOS

Psycholog, socjolog i pedagog; Konsultant, trener i coach. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK, kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring; wykładowca na studiach MBA. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów. Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review. Poza pracą naukową aktywnie działa w biznesie, prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów.

ABSTRAKT

Stres pokonany: Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz budować dobrostan psychiczny?

Cele warsztatów:

Uczestnicy podczas spotkania będą mogli rozpoznać psychologiczne i sytuacyjne uwarunkowania mechanizmów stresogennych w ramach pracy. Poznają wybrane techniki radzenia sobie z redukowaniem własnego stresu do optymalnego poziomu. Będą też potrafili rozpoznawać symptomy nadmiernego obciążenia stresowego oraz oszacować zagrożenie wypaleniem zawodowym. Poznają także zasady planowania swojej aktywności adekwatnie do posiadanych zasobów czasowych i energetycznych oraz będą rozumieli mechanizmy automotywacyjne stojące u podstaw własnej skuteczności. Poznają model dobrostanu i metody jego budowania w życiu codziennym.

Zakres:

 • Mechanizmy stresogenne w pracy nauczyciela
 • Stres przewlekły – symptomy i konsekwencje; Syndrom wypalenia zawodowego
 • Zmęczenie, przemęczenie, stres, depresja czy syndrom wypalenia?  – autodiagnoza własnego stanu
 • Skuteczne zachowania obronne w stresie przewlekłym – zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Sztuka odpoczynku – nauka kilku metod relaksacji
 • Siła postanowień a budowanie nawyków – jak realizować zamierzenia
 • Projekt „spełnione życie” – Marzenia-Cele-Zadania
 • Najpierw rzeczy najważniejsze – czyli osobiste kryteria decyzyjne
 • Piramidy potrzeb a osobiste wartości – co nas uruchamia?
 • Zarządzanie sobą – zarządzanie własną aktywnością i swoim życiem
 • Jak dbać o własny dobrostan?