Zbigniew Czaja

Uniwersytet Gdański

BIOS

Zbigniew Czaja pracuje jako  starszy wykładowca w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Jego główne zainteresowania to praktyczne nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem muzyki i piosenek oraz fonetyka języka angielskiego (otwarty przewód doktorski). Od ponad 10 lat współpracuje z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA organizującą kursy językowe i metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego zatrudnionych w szkołach wiejskich i w małych miejscowościach oraz Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, gdzie prowadzi sesje na kursach MBA z wymowy angielskiej i Academic Writing. Od kilku lat pracuje ze studentami z zagranicy na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie prowadzi kurs Communication Skills. Prowadził zajęcia na podyplomowych kursach metodyki nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim dla WNS i Wydziału Neofilologicznego oraz kursy językowe dla doktorantów UG (geografia, psychologia, fizyka) i PAN (oceanografia). Przez wiele lat uczył metodyki nauczania języka angielskiego w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Regent College w Elblągu oraz nadzorował praktyki dydaktyczne studentów kierunku Wczesna Edukacja i Nauczanie Języka Angielskiego na WNS, UG. Obecnie pełni funkcję kierownika praktyk nauczycielskich na studiach magisterskich w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Był zaangażowany we współpracę z British Council oraz INSETT w zakresie nauczania języka angielskiego, metodyki oraz kursów przekwalifikujących nauczycieli języka rosyjskiego. Jest egzaminatorem egzaminów ESOL Cambridge na wszystkich poziomach językowych. Interesuje się również muzyką, w szczególności twórczością The Beatles.

ABSTRAKT

WORDS..TROUBLESOME WORDS. Towards a native-like pronunciation

To enhance communication in English as a Lingua Franca, every nationality should try to minimise their L1 specific problems including the „faulty”  pronunciation of certain words.

As my teaching experience shows, some English words tend to be mispronounced in a `predictable` way by Polish learners of English irrespective of their language level or age. These typical mispronunciations not only contribute to the L1 accent, but  can also cause confusion, misunderstandings or even a complete breakdown in communication. However, if worked upon, they might upgrade considerably the overall English sound of Polish speakers of English.

The workshop is based on a list of approximately 50 lexical items  compiled  over the past 25 years of my English teaching  career, as well as my work as  a Cambridge oral examiner. In the session we will try to identify the  mispronunciations and their possible causes as well as suggest ways of dealing with them. We will also have a chance to „experience”  some of the most serious mispronunciations heard from students, which resulted in serious communication problems.