dr Mariola Bogucka

Uniwersytet Gdański

BIOS

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kształcenia i doskonalenia nauczycieli języka angielskiego, w tym w szczególności nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jest autorką i współautorką wielu materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla dzieci, m.in. podręczników Your English ABC, Friends, English Adventure. Publikacje te są owocem praktycznych doświadczeń i pasji, jaką jest dla niej nauczanie języka angielskiego. Prywatnie mama trójki dorosłych dzieci, które są najsurowszymi recenzentami jej pracy zawodowej.

ABSTRAKT

Foreign Language Enjoyment

Emotions play a crucial role in the classroom, especially, the emotions that arise when we start interacting in a foreign language. After years of studying negative emotions, mainly stress and anxiety, the rediscovered Positive Psychology movement, opens a new spectrum of classroom research. We have evidence now that positive affect facilitates interaction, supports motivation and perseverance for learning, shows a broadening effect on our  perception and curiosity, enables to make more complex and more interesting associations, as well as helps to deal  with difficult situations (Dewaele & MacIntyre 2016). This workshop will first unravel the results of the research carried out among students of English and German on the factors shaping the foreign language enjoyment, and then it will focus on practical tips on how to establish a good emotional atmosphere in the classroom and make the classes enjoyable for both learners and the teacher.