prof. dr hab. Mirosław Bańko

Uniwersytet Warszawski

BIOS

Językoznawca, leksykograf, dyrektor Instytutu Języka Polskiego UW. Przez wiele lat kierował redakcją słowników języka polskiego w Wydawnictwie Naukowym PWN. Autor, współautor, redaktor lub współredaktor kilkunastu słowników różnego rodzaju, wielu tysięcy porad w internetowej Poradni Językowej PWN, felietonów pisanych dla ‚Wyspy’ i ‚Przekroju’, prac popularnonaukowych, a także oczywiście publikacji akademickich.

ABSTRAKT

Świat po wieży Babel

Na świecie jest kilka tysięcy języków, językoznawcy nie potrafią ich nawet policzyć. Czy dziś, gdy świat stał się globalną wioską, zróżnicowanie językowe ludzkości nie jest hamulcem w jego rozwoju? Według prof. Witolda Mańczaka, wybitnego polskiego romanisty i indoeuropeisty, zróżnicowanie językowe ludzkości jest złem koniecznym. Czy profesor miał rację?

Dyskutanci postarają się odnieść do tego pytania, zadając szereg następnych, np. jakie korzyści wynikają ze znajomości języka obcego (praktyczne i poznawcze), czy możliwy jest wierny przekład z języka na język, jak się porozumieć, gdy nie mamy wspólnego języka, czy głuchy Polak łatwiej się porozumie z głuchym Niemcem niż słyszący, kiedy lepiej nie mówić nic i czy myśl nie ubrana w słowa jest gorsza od wypowiedzianej?

Mamy nadzieję, że przynajmniej na część z tych pytań w dyskusji uda się też odpowiedzieć.