W piątek 12 maja dr hab. Waldemar Martyniuk, PKPZJPjO, dr Grzegorz Śpiewak (deDOMO) oraz dr Marcin Smolik (CKE) spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy mediacja jako nowa sprawność językowa wywoła kolejną rewolucję w nauczaniu języków obcych. Obecnie zespół ekspertów Rady Europy pracuje nad szczegółowym opisem mediacji – piątej, obok mówienia, pisania, rozumienia...

W sobotę 13 maja w czasie III EKJ PASE, o godzinie 10:10, odbędzie się debata zatytułowana „Świat po Wieży Babel”, podczas której dyskusję pomiędzy prof. Mirosławem Bańko i dr. Pawłem Rutkowskim poprowadzi Jarosław Gugała. Dyskutanci postarają się odnieść do takich pytań, jak: jakie korzyści wynikają ze...

Rozmowa z prof. Hanną Komorowską, wybitnym językoznawcą, glottodydaktykiem, autorką wielu publikacji naukowych w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Czy trudno jest kogoś uczyć języka? Mnie nigdy nie było trudno, bo ja bardzo lubiłam to robić. I co może wyda się to dość kontrowersyjne, byłam szalenie niekonsekwentna. W...

W dniach 12-14 maja 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się III Europejski Kongres Języków Obcych z motywem przewodnim From good to great. Innovation, Inspiration, Culture. Już wkrótce podamy szczegółowe informacje o programie konferencji i prelegentach....