Mediacja – nowa sprawność językowa?

W piątek 12 maja dr hab. Waldemar Martyniuk, PKPZJPjO, dr Grzegorz Śpiewak (deDOMO) oraz dr Marcin Smolik (CKE) spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy mediacja jako nowa sprawność językowa wywoła kolejną rewolucję w nauczaniu języków obcych.

Obecnie zespół ekspertów Rady Europy pracuje nad szczegółowym opisem mediacji – piątej, obok mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania, sprawności językowej. Powstaje teoretyczny opis tej sprawności, testowane są skale przykładowych wskaźników biegłości.

Zapraszamy do rozmowy na temat konsekwencji, jakie z tych prac wynikają dla uczenia się, nauczania i oceniania biegłości językowej.”